Legal:translation, s.r.o.
Legal:translation, s.r.o. Legal:translation, s.r.o. Legal:translation, s.r.o.

O projekte

Grafický návrh a tvorba responzívnej webstránky optimalizovanej pre mobilné zariadenia, návrh loga a vizitiek pre klienta pôsobiaceho v oblasti právnych prekladov.

  zobraziť stránku

Dodané služby

Tvorba kompletnej webstránky Grafický návrh webstránky Kódovanie HTML/CSS šablóny Responzívna šablóna Nasadenie dodaného obsahu Návrh firemného loga Grafický návrh vizitky