Profesia Days 2014
Profesia Days 2014

O projekte

Grafické spracovanie billboardu pre propagáciu veľtrhu práce Profesia Days 2014, ktorý organizuje pracovný portál Profesia sk.

Dodané služby

Grafický návrh billboardu